Wymagania Techniczne dla SOTESHOP

Minimalne Wymagania Techniczne dla SOTESHOP

Serwer i Środowisko

 • Serwer WWW: Apache 2.4 lub nowszy, Nginx 1.14 lub nowszy.
 • PHP: Wersja 7.4 lub wyższa, z następującymi rozszerzeniami:
  • gd
  • mbstring
  • mysqli
  • openssl
  • pcre
  • xml
  • curl
  • json
  • zip
 • Baza Danych: MySQL 5.7 lub nowsza, MariaDB 10.3 lub nowsza.

Konfiguracja PHP

 • Pamięć PHP (memory_limit): Minimum 128 MB, zalecane 256 MB lub więcej.
 • Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku (upload_max_filesize): Minimum 2 MB, zalecane 10 MB lub więcej.
 • Maksymalny czas wykonania skryptu (max_execution_time): Minimum 30 sekund, zalecane 60 sekund lub więcej.
 • Maksymalny czas wejścia (max_input_time): Minimum 60 sekund.

Dodatkowe Wymagania i Konfiguracje

 • Moduł mod_rewrite: Włączony na serwerze Apache dla obsługi przyjaznych URL.
 • Certyfikat SSL: Zalecany do bezpiecznej komunikacji (HTTPS).
 • Dostęp do konsoli SSH: Przydatny dla zaawansowanych operacji administracyjnych (nie jest wymagany, ale może być pomocny).

Przeglądarki Internetowe

SOTESHOP jest zgodny z nowoczesnymi przeglądarkami, w tym:

 • Google Chrome (najaktualniejsza wersja)
 • Mozilla Firefox (najaktualniejsza wersja)
 • Microsoft Edge (najaktualniejsza wersja)
 • Apple Safari (najaktualniejsza wersja)

Dodatkowe Uwagi

 • Kopię zapasową: Regularne tworzenie kopii zapasowych bazy danych i plików sklepu jest zalecane.
 • Aktualizacje: Regularne aktualizacje oprogramowania serwera (PHP, MySQL) oraz samego SOTESHOP do najnowszych wersji są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego działania sklepu.
 • Wsparcie: Dostęp do wsparcia technicznego SOTESHOP może być pomocny w przypadku problemów technicznych lub pytań dotyczących konfiguracji.

Spełnienie tych minimalnych wymagań technicznych zapewni płynne działanie sklepu internetowego SOTESHOP oraz umożliwi korzystanie z wszystkich funkcji oferowanych przez platformę.

Similar Posts